facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Design af børster

3. Spørg ind til fremlæggelse 

Eleverne skal her fortælle om deres ideer fra videoen Sammensæt dyr og ting – til de andre elever i gruppen. Elevernes lærer, Anja Maria Schmelling, giver eksempler på, hvordan de kan spørge ind til og bygge videre på andres ideer. Det handler om at skulle forklare til andre, hvad de har tænkt og at anerkende hinandens ideer.

Øvelsen handler også om at opkvalificere idéer og gå fra kvantitet til kvalitet. Rune Rex fra Teknologisk Institut introducerer ‘dobbelt diamant procesmodellen’, der handler om at gå fra mange til få ideer og viser eleverne, hvor langt de er nået. Der bliver argumenteret for at få mange vinkler på sin idé og opnå mange perspektiver for til sidst at ende ud med en helstøbt og gennemtænkt idé.

Eleverne tilegner sig evne til dialogisk at samarbejde. Elevernes mundtlige kommunikative færdigheder udfordres, idet både lytning til andres meninger og formulering af egne ideer og hensigter er i spil.

Læringsmål: Eleverne kan beskrive og redegøre for egne ideer.

Videoen er den tredje i en serie, der tager os igennem et undervisningsforløb i håndværk og design med fokus på kreativ tænkning/idéudvikling. Første video i rækken er Udvikling af fremtidens legetøj og anden video er Sammensæt dyr og ting. Den næste video i serien er Modeller som idégenerering.

Filmet november 2015 på Kastrupgårdsskolen, Tårnby kommune.

Del

Udgivet 18/2/2016 af Nicolai Seest