facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Design af børster

Skitsetegningens betydning i designprocessen

På denne video ses, hvordan Ljiljana Hessing og Lars Stolberg sammen med 5b på Absalons Skole i Roskilde arbejder med ideudvikling i et forløb om stoledesign. Lars instruerer klassen i, hvordan de skal arbejde med at udvikle ideer gennem skitsetegninger. Eleverne introduceres bl.a. til brug af isometrisk papir.

Inden da har eleverne gennem informationssøgning på Internettet undersøgt professionelle designeres bud på stole. De har i grupper valgt en designer, som de vil se nærmere på og de har beskrevet denne designers stol i plancheform. Dette arbejde danner grundlag for deres skitsemæssige formuleringer vedr. den stol de vil fremstille i deres arbejdsgruppe.

Lars redegør afslutningsvis for skitsetegningens betydning for den fortsatte designproces.

Se endvidere vedlagte skematiske oversigt over det samlede forløb med målformuleringer og lærernes planlægning og refleksioner: Stoledesign – et undervisningsforløb i håndværk og design

Filmet på Absalons Skole, Roskilde, i foråret 2015.

Del

Udgivet 4/10/2015 af Nicolai Seest