facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Elev til elev undervisning

Samarbejde omkring ideudvikling

I håndværk og design arbejdes såvel individuelt som samarbejdende. I denne video fra juni 2015 rammesætter læreren Judy Naomi Hargreave en sekvens for eleverne i 5. klasse på Ryparkens Lilleskole, hvor udfordringen er at få grupper af elever til at samarbejde. I fællesskaber på 4 elever skal de lave et broderimønster. Ideen er, at alle i gruppen skal få øje på potentialer i hinandens skitser og skiftes til påtage sig opgaven med at tegne sting. De skal tale sammen undervejs og forsøge at opnå en enighed og et fælles ejerskab til produktet. De er så at sige tvunget ud i at give afkald på nogle af deres egne fasttømrede ideer – kill your Darlings – og lukke andres ideer ind. Hensigten er, at de undervejs skal opdage at samarbejde, hvor forskellige input kommer i spil, åbner op for indbyrdes inspiration og udvider mulighederne, men også er en krævende opgave.

Filmet juni 2015 på Ryparken Lilleskole, København.

Del

Udgivet 21/10/2015 af Nicolai Seest

  1. Denne klasse havde inden optagelsen af videoen arbejdet sammen i grupper med ideudvikling i forskellige forløb. Til videooptagelsen valgte læreren, at eleverne skulle arbejde videre i grupper med deres individuelle skitser fra den video, der hedder “Inspiration fra naturen”. Der er så at sige tale om en øvelse i samarbejde om ideudvikling. Der er ikke optaget en video af disse elever, der broderer efter et fælles forlæg. Det kunne være spændende, hvis andre kunne byde ind med eksempler på, hvordan man som lærer kan rammesætte elevers samarbejde i produktrealiseringsfaser. Interesserede er velkomne til at skrive til redaktionsgruppen og evt. få en hjælpende hånd.

  2. Super god idé og måde at få eleverne til at samarbejder, og give lidt af hinandens. Det oplever jeg ofte som en stor udfordring. Så denne video var god inspiration 🙂
    Men hvordan gjorde de så, broderede de alle til sidst på samme mønster, eller hvordan?