facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Design af børster

Ideudvikling baseret på museumsbesøg

5.b på Absalons Skole i Roskilde og deres håndværk og design lærere Ljiljana Hessing og Lars Stolberg har over en 6-ugers periode arbejdet sammen med Vikingeskibsmuseets Skoletjeneste.

Klassen har over 6 formiddage besøgt museet og værftet. Her har de fuldt arbejde med at rekonstruere den såkaldte Gislingebåd. Eleverne har modtaget håndværkernes instruktioner i fremstilling af de forskellige dele, der tilsammen udgør et sejldygtigt vikingeskib. De har selv prøvet kræfter med håndværksmæssig forarbejdning og vikingernes materialer. Eleverne har søgt efter velegnet træ i Boserupskoven, de har hugget egeplanker, de har flettet tovværk af bast, de har arbejdet med uld og hør og endelig har de smedet jernnagler.

I historietimerne har klassen parallelt med dette forløb arbejdet med vikingetiden generelt. I dansk har de skrevet logbøger over forløbet på museet.

Efter en opsamlingsproces – se videoen: Der arbejdes videre med museumsbesøg hjemme på skolen – får eleverne her stillet en designopgave. De skal i grupper designe stole eller taburetter til en ekstern aftager, som i dette tilfælde er Vikingeskibsmuseet. Inspirationen skal de hente fra den materielle kultur de har mødt på museum og værft. Se f.eks. Undervisningsvejledningen for håndværk og design kap. 3.

Videoen her viser starten på elevernes ideudviklingsprocesser. En repræsentant fra museets skoletjeneste deltager og er med til at formulere aftagerønsker.

Elevernes designprodukter er nu færdige og overdraget til museet. Her ses et par af de færdige stole og taburetter.

stor stol

taburet

stol med model

Og her lidt klip fra elevernes fremlæggelsesplancher.

planche 1

planche 2

planche 3

Du kan downloade den brugte ppt. præsentation her: Præsentation

Vikingeskibsmuseets arbejde med det såkaldte open source projekt omkring Gislingebåden kan følges på museets hjemmeside. Her indgår også 5.b’s deltagelse.

Filmet efteråret 2015 på Absalons Skole i Roskilde.