facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

8. Videofremlæggelse som evaluering

Elev til elev undervisning

Denne video viser en særlig form for evaluering. På Ryparkens Lilleskole er det almindelig praksis, at ældre elever undertiden underviser yngre. Både lærer Judy Naomi Hargreave og eleverne fortæller i videoen om, hvad det er elever kan lære af at undervise andre elever. De små elever i 2. klasse skal lære, hvordan man udformer et enkelt motiv og broderer det på aida stof med korssting. De store elever i 5. klasse repeterer de vigtige momenter i broderi forløbet og planlægger arbejdsgangen for deres yngre kammerater. På den måde bliver det tydeligt i et evalueringsperspektiv for såvel eleverne selv i 5. klasse som læreren, at eleverne fx kan navngive og anvende grundlæggende broderiteknikker og planlægge en enkel arbejdsproces. Gennem praksis og samarbejde udfordres elevernes sproglige kompetencer og samarbejdskompetencer.

Filmet juni 2015 på Ryparken Lilleskole, København

Del

Udgivet 4/10/2015 af Nicolai Seest

 1. Rigtig rigtig god ide! Dejligt at se processen i 5. Klasse hvor de planlægger deres job i 2. Klasse – klargør mål, processerne og fordeler opgaverne! Sejt!

 2. Jeg oplevede også den yngre elevs kommentar positivt.
  Min refleksion var dog, at det også er en lærerig oplevelse, fordi det at fejle bliver mindre tabubelagt. På den måde bidrager oplevelsen til, at det yngre barn måske får mere mod på at kaste sig ud i nye projekter og forsøg, da det jo er “tilladt” at fejle.
  Modet til at afprøve ideer og eksperimentere er jo en vigtig del af designprocessen.
  Dejligt, at I finder videoen inspirerende. De store børn voksede bestemt også i processen, og de fik cementeret, at de virkelig havde lært noget. At denne læring kunne udnyttes i en praktisk situation var en god oplevelse for dem.

 3. Videoen viser så fint at håndarbejde egner sig særligt godt til at elever underviser deres kammerater, som begge elevroller profiterer af! Dette fordi, at der altid indgår konkrete materialer i en designproces, som giver synlige og sansbare resultater i form af direkte respons fra materialerne og direkte glæde ved læringen, når udfordringerne passer.
  Videoen viser, at det er oplagt at at indtænke elev-til-elev-undervisning i håndværk og design, som så – tænker jeg – også vil kunne få den sidegevinst, at andre faglærere, kan blive inspireret til at inddrage håndværksprocesser og konkrete materialer i højere grad.
  Det kræver at håndværk-og-design-læreren indtænker en form for synliggørelse af elev-til-elev-læringen, måske ved hjælp af at eleverne evaluerer processen efterfølgende og udstiller det et synligt sted på skolen.

 4. Denne video er SUPER inspirerende! En rigtig god ide at lade eleverne være undervisere. Jeg bed mærke i, at en af de mindre elever sagde at “også de store kunne lave fejl”. Det synes jeg bevidner om et sundt og trygt læringsmiljø. SKØNT at se.