facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Design af børster

Der arbejdes videre med museumsbesøg hjemme på skolen

5. b på Absalons Skole i Roskilde og deres håndværk og design lærere Ljiljana Hessing og Lars Stolberg har over en 6-ugers periode arbejdet sammen med Vikingeskibsmuseets Skoletjeneste.

Klassen har over 6 formiddage besøgt museet og værftet. Her har de fuldt arbejde med at rekonstruere den såkaldte Gislingebåd. Eleverne har modtaget håndværkernes instruktioner i fremstilling af de forskellige dele, der tilsammen udgør et sejldygtigt vikingeskib. De har selv prøvet kræfter med håndværksmæssig forarbejdning og vikingernes materialer. Eleverne har søgt efter velegnet træ i Boserupskoven, de har hugget egeplanker, de har flettet tovværk af bast, de har arbejdet med uld og hør og endelig har de smedet jernnagler.

I historietimerne har klassen parallelt med dette forløb arbejdet med vikingetiden generelt. I dansk har de skrevet logbøger over forløbet på museet.

Som forberedelse til disse dage hos vikingehåndværkerne har eleverne sammen med Ljiljana og Lars syet hver en stofpose. I disse poser har de opbevaret de genstande de har fremstillet på museet.

Efter nu at være gjort bekendt med de materialer og håndværksmæssige bearbejdningsformer, der knytter sig til vikingernes skibsfremstilling, skal eleverne til at arbejde med design.

For at kvalificere elevernes ideudviklingsprocesser har Ljiljana og Lars forberedt en opsamling af forløbet. Eleverne skal nu i grupper indkredse det de finder udgør det vikingeagtige. På den måde samle de op på deres ny viden og på oplevelserne hos bådebyggerne for at kunne anvende det i deres ideudviklingsprocesser. Videosekvensen her viser dette arbejde og den skal ses i sammenhæng med videoen Ideudvikling baseret på museumsbesøg, som beskriver igangsættelsen af disse ideudviklingsforløb.

Du kan downloade den brugte ppt. præsentation her: Præsentation

Vikingeskibsmuseets arbejde med det såkaldte open source projekt omkring Gislingebåden kan følges på museets hjemmeside. Her indgår også 5.b’s deltagelse.

Her kan du se museets evaluering af forløbet.

Filmet efteråret 2015 på Absalons Skole i Roskilde.

Del

Udgivet 29/2/2016 af Nicolai Seest

 1. Hej Anja. Tak for din kommentar! Vær opmærksom på, at der ligger et 5 sides pdf-dokument, der evaluerer forløbet. Her indgår bl.a. elevernes synspunkter. Du finder dog nok ikke præcise svar på det du spørger til. Evalueringen er i udpræget grad skoletjenestens og dermed med fokus på de aktiviteter der foregik der. Men jeg synes den giver et meget godt billede af forløbet. Det nævnes bl.a. at designdelen var upræcis fra start af og det gav nogle problemer. Vi er i en proces, hvor vi udvikler og bliver stadig klogere. Bemærk forøvrigt at denne video er “skudt live”. Der er altså ikke her tale om “genindspilninger”, som i de tidligere videoer med de samme lærere. Også det handler om udvikling, prøvensig frem og så at turde gå lige på.
  Forløbet fortsætter med endnu en video i næste uge.

 2. Hvor er det en god ide at arbejde med ideudvikling ud fra sanseoplevelser.
  Kunne godt vaere nysgerrig paa at hoere lidt om, hvad eleverne synes om denne tilgang..

  1. Hej Anja.
   Tak for din nysgerrighed.
   Vi har netop i dag evalueret dit spørgsmål med eleverne.
   En elev svarede at det var godt at hun kunne føle på materialerne, fordi så fik hun en forestilling om at det var det materiale hun skulle bruge til sit design.
   En anden elev havde forstillet sig, at hun ville bruge uld til sit sæde. Ved at have materialet foran sig, var det nemmere for hende at prøve forskellige ideer af.