facebook google-plus linkedin play-large twitter

Forslag til næste video

Design af børster

5. Øvelse i brugerinvolvering

Brugerinvolvering og mennesket som omdrejningspunkt. Designtænkning handler bl.a. om at lytte og opnå empati for dem, der arbejdes med. Hvordan ville andre forholde sig til en ny idé?

Rune Rex fortæller om brugerinvolvering og vigtigheden af, at eleverne får kendskab til andres synsvinkler på deres ide for at kunne arbejde målrettet videre med ideen. Elevernes lærer Anja Maria Schmelling introducerer en øvelse, hvor eleverne arbejder med at lytte, spørge ind og opnå en forståelse af den idé, der bliver fortalt om.

Der uddeles skilte, så eleverne får forskellige roller. Halvdelen er “designere”, der skal interviewe, og den anden halvdel skal agere “brugere”. Anja og Rune har valgt at bruge skilte med fiktive karakterer. Det handler om empati og om at forsøge at sætte sig ind i, hvordan andre tænker. Eleverne reflekterer over egne idéer, og er medreflekterende over andres ideer.

“Eleverne havde et behov for først at komme af med lidt sjov, når de fik rollerne uddelt – udfordringen var at der blev overspillet lidt. Derefter kunne de tage opgaven alvorligt” fortæller Anja og Rune.

Godt at drøfte med eleverne, inden øvelsen går i gang:
– Hvordan forholder man sig til en andens idé?
– Hvordan stilles spørgsmål, så modtageren får nyt at arbejde med?

Læringsmål:
Eleverne kan præsentere egne ideer.
Eleverne kan lytte til andres idéer og stille spørgsmål dertil.

Videoen er femte i en serie af videoer, der tager os igennem et undervisningsforløb i design med fokus på kreativ tænkning/idéudvikling. Næste video i serien er Kreativ historiefortælling.

Filmet november 2015 på Kastrupgårdsskolen, Tårnby kommune.