facebook google-plus linkedin play-large twitter

Det er muligt for alle i fagfællesskabet at tilbyde og/eller modtage sparring og supervision. I mange andre sammenhænge skal man være trænet og certificeret for at kunne give kyndig supervision. Modellen her i fagfællesskabet er i stedet en peer-to-peer sparring, hvor både den, der modtager sparring, og den, der giver, forhåbentlig får noget ud af det. Og hvor begge er med på, at det er et frivilligt udviklingsrum, som begge er med til at skabe.

I første runde behøver sparringen ikke at have som mål, at der bliver lavet en video af en konkret undervisningspraksis, der deles åbent i fagfællesskabet. Men bliver I, gennem samtalen og refleksionen, opmærksomme på noget væsentligt – en metode, en lærerhandling eller en særlig refleksion over elevers læring i fagområdet – som andre kunne have glæde af at kende til, vil det være oplagt at tage en snak, om I i fællesskab vil lave en video, der viser denne praksis.

I kan også vælge at filme en lektion som en del af sparringen og til internt brug. Videoen – eller udvalgte dele af den – kan I efterfølgende se sammen og bruge som afsæt for en samtale om kvaliteterne og forbedringspunkterne i den gennemførte undervisningspraksis.

Grundregler

Her er nogle grundregler for sparring og supervision her i fagfællesskabet:

  • 1 til 1: Sparringen foregår mellem 2 kollegaer, hvor den ene får sparring, og den anden giver. Relationen er ligeværdig, og hensigten er at begge får noget ud af processen.
  • Fortrolighed: Det er vigtigt, at I skaber et fortroligt rum og indbyrdes aftaler, hvad der må deles med andre – og hvad der ikke må.
  • Gensidig kemi: En god sparring kræver en god kemi og en gensidig respekt. Er den ikke tilstede, så står det begge parter frit for at stoppe sparringen.
  • Afsæt i praksis: For at sparringen vil være værdifuld, er det vigtigt, at I tager afsæt i en konkret og observeret praksis, som I kan have en samtale om. I kan vælge at bruge video til at indfange denne praksis, så I sammen kan se på den (eller dele af den) efterfølgende.
  • Anerkendende tilgang: Det er vigtigt, at sparringen hviler på en anerkendende tilgang, hvor gode elementer i undervisningen fremhæves. Sparringen er bedst, når den er både konkret og konstruktiv.
  • Frivillig og ulønnet: Begge parter træder frivilligt og ulønnet ind i et fælles udviklingsrum. Forventningerne til sparringen kan således ikke være på samme niveau som til en trænet og certificeret supervisor.

Hvordan kommer jeg i gang med sparring og supervision?

Er du interesseret i at give sparring og supervision til andre håndværk og design lærere, kan du markere det i din profil. Gør du det, vil andre kunne se, at du tilbyder det – og derfor kunne kontakte dig.

Når du bliver kontaktet, er det op til dig og den kollega, der kontakter dig at vurdere, om det giver mening at gennemføre sparring og supervision. Hvis ikke du vurderer, at du har noget at tilbyde I forhold til det behov, som din kollega udtrykker, er det naturligvis helt ok at takke nej.

Hvis du gerne vil give sparring og supervision specifikt i relation til at lave video, så kontakt redaktionen på redaktion@haandvaerkogdesign.net og hør, hvordan du/I kommer videre med det.

Er du interesseret i at modtage sparring og supervision, kan du browse lidt rundt blandt medlemmerne på sitet for at se, hvem der tilbyder dette. Finder du en kollega, hvis profil og geografiske tilhørssted matcher dine ønsker, kan du kontakte pågældende. Når du gør dette vil det være en fordel, at du har gjort dig nogle overvejelser over, hvad det er du gerne vil modtage sparring og supervsion i forhold til – og hvorfor.

Det er vigtigt, at du er med på, at din sparringspartner sandsynligvis ikke er trænet og certificeret til at give supervision – og derfor også skal øve sig. På den måde bliver det et udviklingsrum for jer begge.

Hvis du specifikt ønsker sparring i forhold til at filme en video af din egen praksis, bedes du kontakte redaktionen. Du kan læse mere om denne mulighed på denne side: Del din praksis – lav en video.

Har du nogle spørgsmål, så skriv til redaktion@haandvaerkogdesign.net. Husk at vi alle er frivillige, så der kan gå lidt tid, inden vi svarer.