facebook google-plus linkedin play-large twitter

Fagfællesskabet Håndværk og Design er et professionelt fællesskab med fokus på god og inspirerende undervisningspraksis i danske grundskoler. Det er et online læringsrum for refleksion og udvikling i faget håndværk og design – for lærere, pædagoger, studerende og undervisere ved professionshøjskoler.

Intentionen med Fagfællesskabet Håndværk og Design er at:

  • Skabe flere muligheder for at dele praksis og lære af og med hinanden på tværs af skoler
  • Skabe opmærksom om god undervisning i håndværk og design ved at synliggøre praktiske eksempler fra undervisningen
  • Udvikle praksis ved brug af videoer, som er lavet af lærere, pædagoger og studerende i lærerfaget håndværk og design

Hvorfor videoer?

Med videoer kan vi dele og vise det, vi har svært ved at sætte ord på – undervisnings- og læreprocesserne, som de udfoldes i håndværk- og designlokalet (og udenfor). Videoer har den fordel, at de er nemme at dele og lette at sprede via vores fortrukne devices – smartphones, tablets, computere – til mange på kort tid. De kan ses og anvendes i mange forskellige situationer – til egen eller fælles refleksion over praksis.

Det er en erfaring, at praksis for de, der medvirker i videoerne, udvikles via refleksion undervejs. Både under planlægningen, optagelsen og den efterfølgende redigering. Det er ligeledes en erfaring, at grupper af lærere, der sammen ser udvalgte videoer, opdager nye aspekter i forhold til egen praksis gennem en fælles refleksion. Samtalen i tilknytning til det, man ser på videoen, giver perspektiv på ens egen undervisning.

Hvad deles?

Vi er mere optaget af at vise god og inspirerende praksis – end ‘best practice’, som lukker for videre udvikling. Videoerne viser en udvalgt undervisningspraksis. Det kan være en præsentation af noget nyt, som er afprøvet, men måske ikke er perfekt. Det kan være en erfaret god metode eller greb. Det kan være et forsøg på at overkomme ”det svære og det nye” i faget. Se flere eksempler på, hvad vi deler – og hvordan du kan tage del: Del din praksis – lav en video.

Fagfællesskabet Håndværk og Design er en spredningskanal for de mange undervisningsforløb, metoder, projekter og initiativer, der gennemføres i skoler og kommuner landet over. På den måde kommer praksiserfaringer mange flere til gode i hele landet.

Hvad er tilgangen til viden?

Fagfællesskabet Håndværk og Design er et læringsfællesskab, hvor grundtanken er, at viden vokser ved at blive delt. Viden ses som situeret og relationel. Det betyder, at viden – særlig praksisviden – udvikles i arbejdende fællesskaber eller ‘communities of practice’. Det er ikke vores individuelle viden, som er central, men den kombinerede viden. Viden er på den måde forankret i de netværk og fællesskaber, vi indgå i.

Hvem står bag?

Det er virksomheden &LEARNING, der har taget initiativet til fagfællesskabet og har ledet udviklingsprocessen. Både site og videoer er udviklet i tæt samspil med en lang række faglærere samt nuværende og tidligere lektorer ved professionshøjskolerne. Sitet og videoerne er produceret med tilskud fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.