facebook google-plus linkedin play-large twitter

Hvad filmes?

Videoerne viser klip af konkrete undervisnings- og læringssituationer. Der er fokus på, hvad læreren / pædagogen gør. Interview med læreren / pædagogen kan indgå, således at refleksioner og begrundelser også deles. Videoerne kan foregå i et håndværk og design lokale, udenfor skolen eller et andet relevant sted. Situationer fra teammøder, elevsamtaler, forældremøder m.v. kan forekomme.

Hvor lange er videoerne?

De professionelt producerede videoer er typisk 2-4 minutter lange, mens de selv-producerede videoer vil være max. 2 min. lange. I nogle tilfælde er de enkelte videoer en del af en serie af videoer for at sikre, at vi kommer i dybden med et tema, kan vise læringsprogression og/eller faserne i et længere undervisningsforløb.

Hvordan sikres kvaliteten?

Lærere og pædagoger medvirker til at kvalificere videoerne sammen med udvalgte fagpersoner fra bl.a. professionshøjskolerne. Fagfællesskabet har en redaktionsgruppe, der pt. varetager denne funktion.

Hvem bestemmer, hvilke videoer der produceres?

Alle i fagfællesskabet kan komme med ideer til videoer eller til lærere / pædagoger, som med fordel kan filmes. Udvælgelse af videoer sker efter en vurdering fra redaktionsgruppen samt en løbende kvalificering af efterspørgsel på videoer. Vurderingen bygger således både på relevans og på efterspørgsel, samt på kvalitet og indhold.

Kan jeg selv producere og lægge op?

Ja, du kan tage initiativ til at lave din egen video – alene eller sammen med en kollage. Se hvordan du kommer i gang her: Del din praksis – lav en video. Det er ikke muligt selv at uploade videoer for at sikre kvaliteten i indholdet. Men det er hensigten, at vi alle over tid vil kunne uploade videoer i fagfællesskabet indenfor fastlagte rammer.

Hvem laver videoerne?

Du kan dom nævnt ovenfor selv lave en video og sende den her i fagfællesskabet. De videoer, som redaktionsgruppen tilrettelægger og producerer, er pt. filmet af en professionel filmfotograf (Kanvas Film), som har erfaring med dokumentar samt blik for, hvordan læring og pædagogik indfanges og vises som korte videoer.

Hvem kan se videoerne – er det åbent for alle?

Sitet er åbent for alle – også for personer, der ikke selv er lærere, pædagoger, studerende eller undervisere ved professionshøjskolerne. Det er dog ikke muligt at kommentere eller følge udvalgte profiler, med mindre du har oprettet en profil. Vi anbefaler, at du uploader et vellignende portrætfoto og skriver lidt om dig selv i din profil, så andre kan se, hvem der står bag dine kommentarer og spørgsmål.

Hvem har rettighederne til videoerne?

Vi anvender en ”Creative Commons BY-NC” licens, der giver andre lov til at anvende videoerne, så længe de nævner og krediterer producent – Fagfællesskabet Håndværk og Design og den lærer/pædagog og skole, der optræder i videoen – og ikke bruger videoen kommercielt.

Hvem betaler ‘gildet’?

Det er Undervisningsministeriets udlodningsmidler og virksomheden &LEARNING, der har sponsoreret udviklingen af site og videoer til dette stadie. Skal vi udvikle fagfællesskabet videre herfra, har vi brug for flere sponsorer, samarbejdspartnere, og at vi – medlemmerne af fagfællesskabet – deler vores viden, erfaringer, refleksioner og undervisningspraksiser med hinanden.